LUMIKA - Výuka angličtiny a němčiny (Týn nad Vltavou, Bechyně, Neznašov)

logo

Kontakt

Bc. Kateřina Levínská

ikona telefon tel.:724 410 707
ikona email
ikona facebook Facebook


Zobrazených stránek

Celkem 143193 rok 14275 měsíc 0 den 0
Užitečné odkazy

Písničky - pro děti

Miss Polly Had A Dolly

https://www.youtube.com/watch?v=AtuzbDUrX_I

https://www.youtube.com/watch?v=VIIDILXfpyk

Miss Polly had a dolly who was sick, sick, sick.            Slečna Polly měla panenku, která byla nemocná, nemocná, nemocná.

She called for the doctor to be quick, quick, quick.      Zavolala doktorovi, aby přišel rychle, rychle, rychle.
The doctor came with his bag and his hat.                 Doktor přišel s taškou a kloboukem
And he knocked on the door with a rat-a-tat-tat.        A zaklepal na dveře ...
He looked at the dolly and he shook his head            Podíval se na panenku a potřásl hlavou
And he said "Miss Polly, put her straight to bed!"       A řekl slečno Poly dejte ji  hned do postele.
He wrote on a paper for a pill, pill, pill                      A napsal recept na prášky, prášky, prášky.
"I'll be back in the morning with the bill, bill, bill."      Ráno se vrátím s účtem, účtem, účtem.

 

 

Teddy Bear

https://www.youtube.com/watch?v=PpCeMySBE_c

Teddy bear, teddy bear - turn around,                     otoč se
Teddy bear, teddy bear - touch the ground             šáhni na zem
Teddy bear, teddy bear - shine your shoes,            vylešti si boty
Teddy bear, teddy bear - that will do                       to bude stačit
               
Teddy bear, teddy bear - go up stairs,                     jdi nahoru
Teddy bear, teddy bear - say your prayers              pomodli se
Teddy bear, teddy bear - turn off the light,               zhasni světlo

Teddy bear, teddy bear - say "Good night"             řekni dobrou noc

 

Head, Shoulders, Knees and Toes

https://www.youtube.com/watch?v=Ozzo7GQLoAE

https://www.youtube.com/watch?v=YBJ_-MyV2rU

Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Hllava, ramena, kolena a palce ...
Head, shoulders, knees and toes, knees and toes,
And eyes and ears and mouth and nose.              A oči a uši a ústa a nos.
Head, shoulders, knees and toes, knees and toes.

Head, shoulders, knees and toes, knees and toes.
Head, shoulders, knees and toes, knees and toes,
And eyes and ears and mouth and nose.
Head, shoulders, knees and toes, knees and toes.

Cheeks,        tváře
Chin,           brada
Tummy,      bříško
Hips,           boky
Hands         ruce
And elbows. lokty
Elbows?

Head, shoulders, knees and toes, knees and toes.
Head, shoulders, knees and toes, knees and toes, 
And eyes and ears and mouth and nose.
Head, shoulders, knees and toes, knees and toes.
Eyes and ears and mouth and nose.
Head, shoulders, knees and toes, knees and toes.

 

Itsy Bitsy Spider

https://www.youtube.com/watch?v=-uSm6z5HSnQ

Itsy bitsy spider                   pavouček 
went up the waterspout        lezl nahoru okapem
Down came the rain             začalo pršet
and washed the spider out    voda ho vypláchla
Out came the sun                vylezlo sluníčko
and dried up all the rain        a všechen déšť usušilo
So itsy bitsy spider               tak pavouček
went up the spout again.       znovu lezl okapem

 

Pussycat, Pussycat, where have you been?

https://www.youtube.com/watch?v=pvU2uF7cJ9E

 

This pussycat went to London and seen some interesting things.

Tato kočička navšívila Londýn a viděla zajímavé věci.

Pussycat, pussycat, where have you been?

Kočíčko, kočičko, kde jsi byla?

I´ve been to London to visit the Queen.

Byla jsem v Londýně navštívit královnu.

Pussycat, pussycat, what did you do there?

Kočičko,kočičko, co jsi tam dělala?

I frightened a little mouse under her chair.

Vyplašila jsem myšičku pod jejím křeslem.

 

 Humpty Dumpty Sat on a Wall

http://www.youtube.com/watch?v=9fExzr4oa7w

 

Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty seděl na zdi.

Humpty Dumpty had a great fall. Humpty Dumpty spadl.

All the king's horses and all the king's men Všichni královi koně a muži

Couldn't put Humpty together again. nemohli dát Huptyho znovu dohromady.

Humpty Dumpty sat on a wall.
Humpty Dumpty had a great fall.
All the king's horses and all the king's men
Couldn't put Humpty together again.

One, Two, Buckle my Shoe

http://www.youtube.com/watch?v=pazlXyAce18

 

One, two, buckle my shoe. Jedna, dva, zapni botu.

Three, four, open the door. Tři, čtyři, otevři dveře. 

Five, six, pick up sticks. Pět, šest, seber klacky.

Seven, eight, lay them straight. Sedm, osm, polož je rovně.

Nine, ten, do it again! Devět, deset, udělej to znovu.


One, two, buckle my shoe.
Three, four, open the door.
Five, six, pick up sticks.
Seven, eight, lay them straight.


Nine, ten, a big fat hen! Devět, deset, velká tlustá slepice!

 

The Finger Family

http://www.youtube.com/watch?v=mjFcrv6Lfx8

 

https://www.youtube.com/watch?v=GnVyVGtkGb8

 

Daddy finger, daddy finger, where are you? Tatínku prstíku, tatínku prstíku, kde jsi?

Here I am, here I am. How do you do? Tady jsem, tady jsem. Těší mě.

Mommy finger, Mommy finger, where are you? Maminko prstíku, maminko prstíku, kde jsi?
Here I am, here I am. How do you do? Tady jsem, tady jsem. Těší mě.

Brother finger, Brother finger, where are you?  Bráško prstíku, bráško prstíku, kde jsi?
Here I am, here I am. How do you do? Tady jsem, tady jsem. Těší mě.

Sister finger, Sister finger, where are you?  Sestřičko prstíku, sestřičko prstíku, kde jsi?
Here I am, here I am. How do you do? Tady jsem, tady jsem. Těší mě.

Baby finger, Baby finger, where are you? Miminko prstíku, miminko prstíku, kde jsi?
Here I am, here I am. How do you do? Tady jsem, tady jsem. Těší mě.

 

Baa Baa Black Sheep

http://www.youtube.com/watch?v=XpvsJ4ANFp0

 

Baa Baa Black Sheep

Have you any wool?

Yes sir, yes sir, three bags full                    
One for my master

One for my dame

One for the little boy who lives down  the lane.


Baa Baa Black Sheep
Have you any wool?
Yes sir, yes sir, three bags full.

    Béé béé černá ovečko.

    Máš nějakou vlnu?

    Ano pane, ano pane tři plné pytle.

    Jeden pro mého pána

    jeden pro mou paní a

    jeden pro kluka, který bydlí na         konci ulice.

   Béé beéé černá ovečko.

    Máš nějakou vlnu?

    Ano pane, ano pane tři plné pytle.

Five little monkeys jumping on the bed:

http://www.youtube.com/watch?v=AAXvcaDntoo

 

Five little monkeys jumping on the bed

 One fell off and bumped his head

 Mamma called the doctor and the doctor said,

 “No more monkeys jumping on the bed!”

 

Pět malých opiček skáče na posteli.

Jedna spadne a narazí si hlavičku.

Maminka volá doktorovi a doktor říká,

“Už žádné opičky skákající na posteli!”

 

Four little monkeys jumping on the bed.

 ....

Three little monkeys jumping on the bed

 ....

Two little monkeys jumping on the bed

 ....

One little monkey jumping on the bed.

.... 

Five little monkeys sleeping in the bed

 Each little monkey has a bandage on his head

 They learnt there lesson and they learnt is well,

 So you won’t see these monkeys jumping on the bed.

 

Pět malých opiček spí v posteli.

Každá opička má na hlavě obvaz.

Dostaly lekci a poučily se,

Tak už neuvidíš skákat tyto opičky na posteli. 

 ABC song:

http://www.youtube.com/watch?v=QoZHTMyn02k&list=TLLmitFY0LzO83n98Z7AfNWgFnCRSmdWId

 

The wheels on the bus:

 http://www.youtube.com/watch?v=Qv4EDf9Mwhg

 

The wheels on the   bus go round and   round,

Round and round, round and round.

The wheels on the bus go round and round,

All through the town.

 

Kola autobusu se točí, točí, točí,

točí, točí.

Kola autobusu se točí, točí, točí,

přes celé město.

 

The wipers on the bus go swish swish swish,

Swish swish swish, swish swish swish.

The wipers on the bus go swish swish swish,

All through the town.

 

Stěrače autobusu stírají,

Swish, swish.

Stěrače autobusu stírají,

přes celé město.

 

The door on the bus goes open and shut,

Open and shut, open and shut.

The door on the bus goes open and shut,

All through the town.

 

Dveře autobusu se otevírají a zavírají,

otevírají a zavírají.

Dveře autobusu se otevírají a zavírají,

přes celé město.

  

The driver on the bus goes, "Move on back!"

"Move on back, move on back!"

The driver on the bus goes, "Move on back!"

All through the town.

 

Řidič autobusu říká: „jděte dozadu.“

jděte dozadu, jděte dozadu.

Řidič autobusu říká: „jděte dozadu.“

přes celé město.

 

The horn on the bus goes beep beep beep,

Beep beep beep, beep beep beep,

The horn on the bus goes beep beep beep,

All through the town.

 

Klakson autobusu troubí,

troubí, troubí.

Klakson autobusu troubí,

přes celé město.

 

The money on the bus goes clink clink clink,

Clink clink clink, clink clink clink.

The money on the bus goes clink clink clink,

All through the town.

 

Peníze v autobusu cinkají,

Cinkají, cinkají.

Peníze v autobusu cinkají.

přes celé město. 

The baby on the bus goes, "Wah wah wah!"

"Wah wah wah, wah wah wah!"

The baby on the bus goes, "Wah wah wah!"

All through the town.

 

Miminko v autobusu brečí,

Bé, bé, bé.

Miminko v autobusu brečí,

přes celé město.

 

The mommy on the bus goes "I love you!"

"I love you, I love you!"

The mommy on the bus goes "I love you!"

All through the town.

 

Maminka v autobusu říká: „Miluji tě.“

Miluji tě, miluji tě.

Maminka v autobusu říká: „Miluji tě.“

přes celé město.

 

The wheels on the bus go round and round,

Round and round, round and round.

The wheels on the bus go round and round,

All through the town.

 

Kola autobusu se točí, točí, točí,

točí, točí.

Kola autobusu se točí, točí, točí,

přes celé město.

  

If you're happy and you know it 

http://www.youtube.com/watch?v=HGsHd9RuYRg

If you're happy and you know it, clap your hands.

Pokud jsi šťastný a víš to, zatleskej.
If you're happy and you know it, clap your hands.
If you're happy and you know it and you really wanna show it,
If you're happy and you know it, clap your hands.

If you're happy and you know it, stomp your feet.

Pokud jsi šťastný a víš to, zadupej.
If you're happy and you know it, stomp your feet.
If you're happy and you know it and you really wanna show it,
If you're happy and you know it, stomp your feet.

If you're happy and you know it, smile.

Pokud jsi šťastný a víš to, usměj se.
If you're happy and you know it, smile.
If you're happy and you know it, if you're happy and you know it,
If you're happy and you know it, smile.
If you're happy and you know it, smile.

If you're happy and you know it, shout hooray!

Pokud jsi šťastný a víš to, zakřič hurá!
If you're happy and you know it, shout hooray!
If you're happy and you know it and you really wanna show it,
If you're happy and you know it, shout hooray!

If you're happy and you know it, say haha!

Pokud jsi šťastný a víš to, řekni ha, ha!
If you're happy and you know it, say haha!
If you're happy and you know it and you really wanna show it,
If you're happy and you know it, say haha!

If you're happy and you know it and you really wanna show it,
If you're happy and you know it, clap your hands.
 

 

 

 

 

Jingle Bells

http://www.youtube.com/watch?v=eQ34DSTjsLQ

http://www.youtube.com/watch?v=UyI3dXIPCYM

Dashing through the snow, 
in a one-horse open sleigh. 
O'er the fields we go, 
laughing all the way. 
Bells on bobtails ring,
making spirits bright. 
What fun it is to ride and sing 
a sleighing song tonight. 

Oh! Jingle bells, jingle bells, 
jingle all the way. 
Oh what fun it is to ride 
in a one-horse open sleigh. 
Hey! Jingle bells, jingle bells,
jingle all the way.
Oh what fun it is to ride
in a one-horse open sleigh.